รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่ม-กอง
กลุ่มอำนวยการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0897177612
อีเมล
luksanasri_puu@hotmail.com