Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 18 คน
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ยกระดับให้การพัฒนาขององค์กรมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่

1. สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ  

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

3. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยสมัครในระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. awards.opdc.go.th ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

เอกสารที่แนบมาด้วย

8908_รางวัลเลิศรัฐ.pdf (207.40 KB)


บันทึกโดย : สินีนาถ
วันที่ : 05 มกราคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับจังหวัด (2)
 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ตามหลักเกณฑ์ ว 19) (2)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562(แจ้งต่างเขต) (8)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562 (แจ้งในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3) (7)
 
สำรวจผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือรับรอง (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
งบทดลองเดือนธันวาคม 2561 (1)
 
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561 (1)
 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (1)
 
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561 (1)
 
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.