Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 23 คน
 
student: ข้อมูล ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม สังกัด สพป.สร3
 

ข้อมูล ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 แบบภาพรวมก่อนลงรายละเอียดในหน้าต่อไป

sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop

เอกสารที่แนบมาด้วย
จำนวนนักเรียน จำแนกตามประเภท เพศและชั้นเรียน (76.95 KB) จำนวนโรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน และประเภทโรงเรียน (73.15 KB) จำนวน นักเรียน จำแนกเพศ รายชั้น (72.46 KB)
จำนวนนักเรียน และห้องเรียน จำแนกตาม ประเภทโรงเรียน รายชั้น (64.60 KB) จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ (94.59 KB) จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ (108.88 KB)
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส (93.80 KB) จำวนวนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่อเขียน แบบเรียนและอาหารกลางวัน (79.97 KB) จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน 3 กม. (78.39 KB)
จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (100.33 KB)บันทึกโดย : นายอนุชา พิศเพ็ง
วันที่ : 21 กันยายน 2563
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (๓๐%) (3)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2564(แจ้งผอ.สพป.และสพม.ทุกเขต) (3)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2564( แจ้งโรงเรียนในสังกัด) (5)
 
รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค (2)
 
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2563 กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (2)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1)
 
แจ้งเวียนระเบียบแนวปฏิบัติหนังสือสั่งการ (1)
 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 (1)
 
การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์ฟรีเครดิตสล็อตบาคาร่าสล็อตออนไลน์ฟรีเครดบาคาร่าออนไลน์สูตรบาคาร่าKUBETซอคเกอร์ลีก สล็อตคาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th