Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 30 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: ด่วน แจ้งคำสั่งดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป และตำแหน้งครุอัตราจ้างรายเดือนสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
 

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัด 


            ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  ครูผู้เลี้ยง และรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ซึ่งดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 17 -23 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เสร็จเรีบร้อยแล้ว และจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 7 มีนาคม 2563 นั้น  


             สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 7 มีนาคม 2563  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามไฟล์ที่ส่งมาพร้อมนี้  และให้ท่านแจ้งข้าราชการในสังกัดที่มีรายชื่อตามคำสั่งไปประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการคัดเลือกฯ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 

เอกสารที่แนบมาด้วย
9555_หนังสือแจ้งคำสั่งสนามสอบร.ร.ประสาทวิทยาคาร 2.pdf (9.00 MB) 8051_หนังสือแจ้งคำสั่งสนามสอบคัดเลือกร.ร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร.pdf (7.50 MB) 2375_หนังสือแจ้งคำสั่งสนามสอบร.ร.ปราสาท.pdf (5.09 MB)
3651_หนังสือแจ้งคำสั่งสนามสอบร.ร.บ้านพลวง.pdf (5.31 MB) 8402_หนังสือแจ้งคำสั่งสนามสอบร.ร.บ้านยาง.pdf (4.60 MB) 3979_หนังสือแจ้งคำสั่งสนามสอบร.ร.นิคมฯ.pdf (5.28 MB)
2461_หนังสือแจ้งคำสั่งสนามสอบร.ร.บ้านทนง.pdf (5.07 MB) 4203_หนังสือแจ้งคำสั่งสนามสอบร.รรัฐประชาสามัคคี..pdf (4.62 MB) 4518_หนังสือแจ้งคำสั่งร.ร.บ้านเชื้อเพลิง.pdf (4.99 MB)
9953_แจ้งคำสั่งสนามสอบร.ร.เชื้อเพลิงวิทยา.pdf (5.43 MB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 04 มีนาคม 2563
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน รายการจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ (3)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๓๐%) ครั้งที่ ๒
[ 21322412_หนังสือจัดสรร.pdf ]
 
คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (1)
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (5)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2563 (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
แก้ไขประกาศ สพฐ.เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของ สพฐ.ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. (1)
 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1)
 
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 (1)
 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2563(ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์ (1)
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th