Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 51 คน

นับถอยหลังการสอบประจำปีการศึกษา 2562

 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ: แนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ แจ้งแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563  ดังรายละเอียดไฟล์แนบท้ายนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด จิดกิจกรรมวันครู และรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูตามแบบที่กำหนด และให้รายงานข้อมูลทางเว็ปไซด์ ้http://bit.ly/wankru63 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

เอกสารที่แนบมาด้วย
8143_หนังสือนำส่งแนวทางจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (915.89 KB) 6947_แนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (2.93 MB) 9576_คำปฏิญาณตน ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (468.98 KB)
3575_ฉันท์ระลึุกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (1.33 MB) 2393_แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (1.33 MB) 3384_โองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (268.31 KB)บันทึกโดย : น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
วันที่ : 18 ธันวาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 (4)
 
แนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (1)
 
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2)
 
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ (1)
 
แจ้งการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2563 กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ด่วน ประกาศการรขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน สพป.สุรินทร์ เขต 1, 3 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th