Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 43 คน

นับถอยหลังการสอบประจำปีการศึกษา 2562

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม  2562  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน และคณะกรรมการตัดสินตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  และขอเชิญประชุมในวันที่  1 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ดังนี้
1. กิจกรรมภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  ภาษาอักฤษ  การงานอาชีพ ปฐมวัย และนักบินน้อย  ประชุมที่โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
2. กิจกรรมดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลปะ  หุ่นยนต์  และคอมพิวเตอร์  ประชุมที่โรงเรียนปราสาท
3. กิจกรรมคณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ประชุมที่โรงเรียนสังขะวิทยาคม
4. กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)  กิิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประชุมที่โรงเรียนอนุบาลกาบเชิงมิตรภาพ

เอกสารที่แนบมาด้วย
4610_หนังสือส่งเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสิน.pdf (100.33 KB) 468_5. สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านทนง.pdf (123.99 KB) 7466_3.สนามแข่งขันโรงเรียนสังขะวิทยาคม.pdf (228.42 KB)
6648_4. สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง.pdf (200.33 KB) 9043_1. สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร -ภาษาไทย -ภาษาอังกฤษ -การงานอาชีพ- ปฐมวัย.pdf (321.18 KB) 8781_6.สนามแข่งขันวิทยาการอาชีพปราสาท -คอมพิวเตอร์.pdf (190.18 KB)บันทึกโดย : นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
วันที่ : 27 กันยายน 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)
 
ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ (3)
 
ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2562 (2)
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนติด G (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
อนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
กำหนดการติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1)
 
กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1)
 
งบทดลองเดือนตุลาคม 2562 (1)
 
การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีครบวาระ) (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th