Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 17 คน
 
กลุ่มอำนวยการ: ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 การประชุมเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 1 และออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกกลาง
 

ในภาคบ่าย ของวันที่ 2 กรกฎาคม  2562  ที่โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต
เป็นประธาน
การประชุมเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง
1 (เขื่อนตาเกาว์)
พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาสู่ห้องเรียนคุณภาพ  
ประเด็น การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดระบบ สารสนเทศ  
ระดับชั้นเรียน การอ่านออกเขียนได้
 คิดเลขเป็น การเรียนภาษาอังกฤษ  
เพื่อการสื่อสาร
 
และการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยนางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
, นายบรรจบ ศิริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุมฯด้วย
หลังจากนั้นนางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ออกตรวจเยี่ยม 

ให้กำลังใจ พร้อมชื่นชม การระดมทุนสร้างโดมโรงเรียนบ้านโคกกลาง
อำเภอพนมดงรัก
 โรงเรียนติดชายแดน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู 
ชุมชน ผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้มแข็งมาก-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : นงลักษณ์ พิทักษ์จิตต์อรุณ
วันที่ : 03 กรกฏาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสายงายบริหารสถานศึกษาประจำปี 2562(เพิ่มเติม) (4)
 
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ร้อยละ ๖๐ ในส่วนของ ๓๐% ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน (4)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 (4)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
รายงานการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 (1)
 
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563 (1)
 
แนวทางการดำเนินการธุรการด้วยระบบ My Office (1)
 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 (5)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th