Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 42 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562
 

          ด้วย สพฐ. มีความประสงค์จะจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู  ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)  เพื่อใช้บริหารจัดการอัตรากำลังในภาพรวม และได้มีการปรับปรุงเครื่องมือ(แบบฟอร์ม) การจัดเก็บข้อมูลอัตรากำลังให้มีความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้บริหารอัตรากำลัง

 

           การนี้  สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรง  ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตรากำลังตามเครื่องมือ(แบบฟอร์ม)โดยให้ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC (ข้อมูลของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยดาวน์โหลดเครื่องมือได้ที่เว็บไซต์ www.surin3.go.th  และทางระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)   ทั้งนี้ให้จัดทำข้อมูลส่งในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ภายในวันที่ 14  มิถุนายน  2562 และส่งหนังสือนำส่งและเอกสารที่จัดเก็บข้อมูลตามเครื่องมือ(แบบฟอร์ม)ที่รายงาน  วันที่ 17  มิถุนายน  2562 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

เอกสารที่แนบมาด้วย
5118_หนังสือนำส่ง.pdf (410.03 KB) 7998_แบบโรงเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3.xlsx (122.95 KB) 835_แบบครูตามจ.18.pdf (45.40 KB)
3143_แบบมาตรฐานวิชาเอกสพท..pdf (49.71 KB) 6031_ข้อมูลการสอนรายคน.pdf (38.17 KB) 8532_คำชี้แจงการจัดทำข้อมูลสถานศึกษา.pdf (48.46 KB)บันทึกโดย : นฤมล
วันที่ : 07 มิถุนายน 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสายงายบริหารสถานศึกษาประจำปี 2562(เพิ่มเติม) (4)
 
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ร้อยละ ๖๐ ในส่วนของ ๓๐% ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน (4)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 (4)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
รายงานการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 (1)
 
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563 (1)
 
แนวทางการดำเนินการธุรการด้วยระบบ My Office (1)
 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 (5)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th