Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ -11 คน

นับถอยหลังการสอบประจำปีการศึกษา 2562

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การแต่งตั้งกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 

             ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้มีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ สำรวจและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่ 30 กันยายน  2552 เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาแต่งตั้ง
             การนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษา ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่มีความพร้อมในการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) โดยให้กรอกรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(My office) ภายในวันที่  30  มกราคม  2562  และจัดส่งเอกสารฉบับจริงภายในวันที่ 31  มกราคม  2562 เพื่อดำเนินการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์พิจารณาต่อไ

เอกสารที่แนบมาด้วย
9623_หนังสือแจ้งสำรวจรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf (83.72 KB)บันทึกโดย : นฤมล
วันที่ : 24 มกราคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2)
 
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา(กรณีเพิ่มเติม) (3)
 
สำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ (1)
 
ด่วน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2563 (7)
 
แนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 (6)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
อนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (2)
 
การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษา (นบส.ศธ) รุ่นที่ 10 (2)
 
งดเว้นการเดินทางเข้าออกสาธารณรัฐปกครองตนเองโครเมียและเมืองเซาวาโตโปล (2)
 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th