Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 29 คน
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562 (แจ้งในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3)
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

 

             ด้วย สพฐ.ได้แจ้งปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ปี พ.ศ.2562และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562 

 

             จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ยื่นคำร้องขอย้ายตามปฏิทินและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ที่ ก.ค.ศ.กำหนด รายละเอียดตามตามไฟล์ที่ส่งมาพร้อมนี้

เอกสารที่แนบมาด้วย

1225_หนังสือแจ้งย้ายครู ในสังกัด ปีพ.ศ.2562.pdf (637.67 KB) 4180_หนังสือสพฐ.ด่วนที่สุด แจ้งการย้ายครู สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.262 .pdf (4.37 MB) 5108_แบบคำร้องขอย้าย.doc (80.50 KB)
5074_คำชี้แจงประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งครู.pdf (96.85 KB) 7926_ข้อมูลตำแหน่งว่าง(ฉบับแก้ไข).pdf (786.38 KB) 7926_ข้อมูลเกณฑ์อัตรากำลังครู .pdf (107.80 KB)
5348_หนังสือก.ค.ศ.ย้ายครู ว24.pdf (421.65 KB)


บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 07 มกราคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับจังหวัด (2)
 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ตามหลักเกณฑ์ ว 19) (2)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562(แจ้งต่างเขต) (8)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562 (แจ้งในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3) (7)
 
สำรวจผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือรับรอง (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
งบทดลองเดือนธันวาคม 2561 (1)
 
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561 (1)
 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (1)
 
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561 (1)
 
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.