Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 66 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของ สพฐ. อัตราจ้าง 9,000 และอัตราจ้าง 15,000 บาท
 

ด้วย สพฐ.มีนโยบายให้ สพป.ดำเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของ สพฐ. ในวันที่ 7 ธ.ค.61 เวลา 07.30 น ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงให้อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

เอกสารที่แนบมาด้วย

6860_หนังสือแจ้งการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ..pdf (545.27 KB) 6860_รายชื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9,000 บาท.pdf (35.36 KB) 5932_รายชื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท.pdf (45.87 KB)
7953_หนังสือแจ้งเขตฯพัฒนาธุรการโรงเรียน.pdf (278.23 KB)


บันทึกโดย : น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา (2)
 
การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ (1)
 
การดำเนินการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) (2)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) (4)
 
อนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
รายงานผลการดำเนินงานปี 2560 (9)
 
รายงานการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1)
 
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รุ่นที่ 2 (1)
 
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา (1)
 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.