Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 10 คน

นับถอยหลังการสอบประจำปีการศึกษา 2562

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2561
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
6234_หนังสือแจ้ง.pdf (1.28 MB) 3837_ประกาศตำแหน่งว่าง.pdf (2.03 MB) 9916_แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf (3.75 MB)
6097_คำร้องขอย้าย.doc (72.50 KB) 5067_ตัวอย่างเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพ.doc (94.50 KB) 2872_การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้าย.pdf (138.86 KB)
8816_หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf (273.21 KB) 7686_ประกาศศธจ.pdf (895.42 KB)บันทึกโดย : เจนธิชา สอนสุระ
วันที่ : 31 กรกฏาคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2)
 
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา(กรณีเพิ่มเติม) (3)
 
สำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ (1)
 
ด่วน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2563 (7)
 
แนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 (6)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
อนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (2)
 
การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษา (นบส.ศธ) รุ่นที่ 10 (2)
 
งดเว้นการเดินทางเข้าออกสาธารณรัฐปกครองตนเองโครเมียและเมืองเซาวาโตโปล (2)
 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
  • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  • นโยบายการบริหารงาน
  • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
  • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
  • หนังสือราขการ สพป.สร.3
  • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
  • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  •  
     
    Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
    หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th