Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 22 คน
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การดำเนินการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

ด้วย สพป.สุรินทร์ แจ้งรายชื่อข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังรายละเอียดไฟล์แนบ และให้ตรวจสอบสถานะการเข้ารับการอบรมพัฒนาได้ที่ trining.obec.go.th พร้อมทำเรื่องขออนุมัตืไปราชการพร้อมส่งเอกสารการขอยืมเงินทดรองราชการ (ระบุค่าพาหนะเดินทาง) ส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารที่แนบมาด้วย

3872_รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมคูปองจัดได้ สุรินทร์ เขต 3 25 พ.ค.61.pdf (432.19 KB) 848_อบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 61.pdf (581.02 KB) 1635_แนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาครูครบวงจร 1.pdf (393.92 KB)


บันทึกโดย : น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับจังหวัด (2)
 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ตามหลักเกณฑ์ ว 19) (2)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562(แจ้งต่างเขต) (8)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562 (แจ้งในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3) (7)
 
สำรวจผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือรับรอง (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
งบทดลองเดือนธันวาคม 2561 (1)
 
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561 (1)
 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (1)
 
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561 (1)
 
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.