Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 40 คน
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยฯ
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอให้โรงเรียนแจ้งครูผู้สอนเด็กอนุบาลที่สามารถเป็นวิทยากรและขยายผลในโรงเรียนได้ จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16-30 น. ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ทาง E-mail : songserm_prasat@hotmail.comหรือทางโทรศัพท์ 044-552349 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดังรายละเอียดแนบท้าย

เอกสารที่แนบมาด้วย

7714_หนังสือราชการ ปฐมวัย.pdf (141.64 KB) 9707_โครงการอบรมครูปฐมวัย ปปส.ภ.3 จังหวัดสุรินทร.docx (87.14 KB)


บันทึกโดย : เพ็ญศรี ผลักกระโทก
วันที่ : 01 พฤษภาคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับจังหวัด (2)
 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ตามหลักเกณฑ์ ว 19) (2)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562(แจ้งต่างเขต) (8)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562 (แจ้งในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3) (7)
 
สำรวจผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือรับรอง (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
งบทดลองเดือนธันวาคม 2561 (1)
 
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561 (1)
 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (1)
 
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561 (1)
 
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.