Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 33 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

 

            ให้ไปรับหนังสือแราชการเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่องรับส่งหนังสือของโรงเรียน ณ กลุ่มอำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 โดยด่วน  ซึ่งประกอบด้วย                                            

 

                                   1. บัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯที่ประสงค์ย้ายลงในสังกัดโรงเรียนของท่าน /แบบลงความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

 

                                   2. แบบแสดงความต้องการวิชาเอก กรณีที่มีตำแหน่งว่างจากการย้ายของข้าราชการครูในสังกัด

 

           และให้นำข้อมูลดังกล่าวเสนอขอความเห็นนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวมเอกสารดังนี้                                           1. บัญชีรายชื่อที่มีความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาฯที่ผอ.โรงเรียนลงนามรับรอง

 

                              2.แบบแสดงความต้องการวิชาเอก 

 

                              3.รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

 

         นำส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2561 ให้จงได้ เพื่อดำเนินการพิจารณาการย้ายต่อไป 

เอกสารที่แนบมาด้วย

6953_หนังสือแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย.pdf (556.39 KB)


บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (4)
 
มาตราการการคัดเลือกบุคคฃเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1)
 
รายงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (2)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2562 (7)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (1)
 
ผลการดำเนินโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 (1)
 
ประกาศงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 (1)
 
การเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th