Untitled Document
[ 14 มกราคม 2561 ]: เจ้าหน้าที่เขต / โรงเรียน สามารถใช้ Username และ Password เดิมเข้าจัดการระบบต่างๆภายในเว็บไซต์ได้ปกติ<-->[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดหน้าเว็บไซต์ใหม่ เช้าวันที่ 15 มกราคม 2561 <-->
กำลังออนไลน์ 50 คน

[5]
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล: นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO-Conference)
 

   นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO-Conference) รับฟังการชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน จาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิิการ และ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้่นฐาน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ ICT เขตพื้นที่การศึกษาและครูที่รับผิิดชอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (ICT) ของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมปราสาททอง


-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 19 มกราคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561) (3)
 
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (3)
 
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีใบจัดตั้งโรงเรียน หรือใบเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสูญหาย (1)
 
ยืนยันการสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอรเน็ต (1)
 
ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยเหลือราชการ (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 (1)
 
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
 
งบทดลองเดือนมีนาคม 2561 (1)
 
การประกวดคลิปวีดีโอ (1)
 
คัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.