Untitled Document
[ 09 ตุลาคม 2563 ]: โทรศัพท์ของ สพป.สุรินทร๋ เขต 3 ชำรุด ไม่สามาถใช้งานได้ทุกเลขหมาย หากต้องการประสานงานทางโทรศัพท์ ให้ติดต่อที่หมายเลขส่วนตัวของ ผอ.กลุ่ม<-->
[2]
แจ้งโอนเงินค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2562
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
3821_รายละเอียด1062-1065.pdf (4.05 MB) 7561_3BB.pdf (1.43 MB) 2013_กสท.pdf (536.05 KB)
7935_ทรู.pdf (409.52 KB) 7801_ทีโอที1.pdf (1.71 MB) 7542_ทีโอที2.pdf (640.14 KB)
7534_แจ้งโอนเงิน221-224-63.pdf (2.95 MB) 4592_แจ้งโอนเงินฎ269-271.pdf (2.59 MB) 4995_รายละเอียด346-349.pdf (3.40 MB)
7556_โอนเงิน 317-320.pdf (3.92 MB) 9549_รายละเอียด431-433-63.pdf (2.45 MB) 9997_รายละเอียด434-63.pdf (1.45 MB)
2577_รายละเอียด447-450.pdf (3.71 MB) 3791_รายละเอียด510-513.pdf (2.81 MB) 9332_รายละเอียด 529-531.pdf (2.68 MB)
2328_รายละเอียด623-629.pdf (5.09 MB) 2326_รายละเอียด634-637.pdf (3.32 MB) 7783_รายละเอียด651-653.pdf (2.00 MB)
2358_รายละเอียด654.pdf (1.10 MB) 9528_รายละเอียด658-660.pdf (2.37 MB) 7267_รายละเอียด688-690.pdf (2.74 MB)
8860_รายละเอียด714-715.pdf (1.62 MB) 6252_รายละเอียด716-717.pdf (1.64 MB) 7337_รายละเอียด762-764.pdf (3.31 MB)
5687_รายละเอียด779-782.pdf (3.76 MB) 4848_รายละเอียด807.pdf (671.88 KB) 961_รายละเอียด808-810.pdf (2.53 MB)
1580_รายละเอียด853-855.pdf (3.05 MB) 303_รายละเอียด932-935.pdf (4.38 MB) 7989_รายละเอียด955-957.pdf (2.96 MB)
6945_รายละเอียด1132-1135.pdf (3.94 MB) 7165_รายละเอียด1232-1235.pdf (6.28 MB) 9_รายละเอียด1276-1277.pdf (2.46 MB)
913_รายละเอียด1312-1315.pdf (3.65 MB) 9789_รายละเอียด1378-81,1399,1400,1406.pdf (5.73 MB) 4251_รายละเอียด1419-1422.pdf (3.15 MB)
9330_รายละเอียด1441-1444.pdf (2.83 MB) 7287_รายละเอียด1466-1469.pdf (5.21 MB)บันทึกโดย : นางสาวศิราณี แสนกล้า
วันที่ : 13 ธันวาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
แจ้งการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2563 กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน (2)
 
แจ้งการโอนเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5)
 
แจ้งการโอนเงิน งบอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (2)
 
แจ้งการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่2/2562 (1)
 
การนำส่งเงิน (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง (1)
 
ประกาศงบทดลองเดือนกันยายน 2563 (1)
 
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2563 (1)
 
ประกาศงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563 (1)
 
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563 (1)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3