Untitled Document
การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีครบวาระ)
 

      ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  จะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  กรณีครบวาระ รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๔ - ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒               ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ่าคารร่มโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  รายละเอียดตามประกาศแนบท้วย

เอกสารที่แนบมาด้วย
ประกาศสรรหาและเลือกกรรมการฯ (796.65 KB) ใบสมัครสรรหากรรมการฯ (20.32 KB)บันทึกโดย : นิตยา ธรรมนาม
วันที่ : 29 ตุลาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3