Untitled Document
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 

ด้วยประกาศ สพฐ.รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษา เพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะได้ ตามหลักเกณฑ์ ว 21 ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

เอกสารที่แนบมาด้วย
3644_หนังสือแจ้งรายชื่อหลักสูตร.pdf (654.40 KB) 2697_รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียด.pdf (466.28 KB) 249_ประกาศรายชื่อหลักสูตร1.pdf (530.43 KB)
8358_ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2.pdf (1.60 MB) 289_ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 3 (13 หลักสูตร).pdf (854.32 KB)บันทึกโดย : น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
วันที่ : 18 ตุลาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3)
 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่น ประจำปี 2562 (2)
 
สำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ (1)
 
แนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 (6)
 
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการลาไปต่างประเทศ (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษา (นบส.ศธ) รุ่นที่ 10 (2)
 
งดเว้นการเดินทางเข้าออกสาธารณรัฐปกครองตนเองโครเมียและเมืองเซาวาโตโปล (2)
 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท (2)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3