Untitled Document
เดินวิ่งไปด้วยกันแบ่งปันให้น้อง
 

รายละเอียดการจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ไปด้วยกันแบ่งปันให้น้อง WALK AND RUN SURIN3”
1. เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.สุรินทร์3
2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค. 62
- 6 ธ.ค.62 รร.ในสังกัดเดิน วิ่งระดมทุนในชุมชนและเขตบริการของรร.
- 7 ธ.ค.62 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งฯเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ และรร.มอบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือนร.
3. ระยะเวลาการรับสมัคร เริ่มรับสมัครวันที่ 29 ส.ค. - 31 ต.ค. 62
4. ระยะทางการเดิน วิ่ง และค่าสมัคร
- Fun Run ระยะทาง 5 km ค่าสมัคร 350 บาท
- Mini Marathon ระยะทาง 10.5 km ค่าสมัคร 450 บาท
- VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท
5. การรับสมัคร
- สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- ทาง google form
6. เส้นทางการเดิน วิ่ง
- ระยะทาง 5 km จุดปล่อยตัวที่โดมรร.ปราสาท เดิน วิ่ง ไปตามเส้นทางปราสาท สุรินทร์ ผ่านที่ว่าการอำเภอปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร และไปกลับตัวที่สี่แยกสีโคกลับสู่เส้นชัยที่
โดมรร.ปราสาท
- ระยะทาง 10.5 km จุดปล่อยตัวที่โดมรร.ปราสาท เดิน วิ่ง ไปตามเส้นทางปราสาท สุรินทร์ ผ่านที่ว่าการอำเภอ วัดสุวรรณวิจิตร ปั้มปตท. และไปกลับตัวที่ทางเข้าบ้านตาลวก กลับสู่เส้นชัยที่โดมรร.ปราสาท
7. การรับเสื้อรับในวันที่ 2-6 ธ.ค. 62 เวลา 13.00น- 18.00 น.และวันที่มารายงานตัว 7 ธ.ค. 62
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายงานตัววันที่ 7 ธ.ค. 62 เวลา 04.30- 05.30 น.
9. วันที่ 9 ต.ค. 62 จัดแถลงข่าวกิจกรรม เดิน วิ่งฯ
10. ติดตาม ข้อมูล ข่าวสารการจัดกิจกรรมฯ ได้ที่ เพจเฟสบุคเดินวิ่งไปด้วยกันแบ่งปันให้น้อง


สมัครออนไลน์
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSek5j4XJPPkPlmegR…/viewform
บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 21 สิงหาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโปรแกรมอาหารกลางวัน Thai school lunch (1)
 
การอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาของนักเรียนแกนนำ (2)
 
ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (1)
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยฯ (2)
 
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
แจ้งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (3)
 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563
 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษฯ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา (1)
 
การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีครบวาระ) (2)
 
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (1)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3