Untitled Document
คำสั่งมอบหมายงาน
 

คำสั่งมอบหมายงาน

เอกสารที่แนบมาด้วย
8365_คำสั่งบุคลากร ณ วันที่ 26 ก.พ.62.pdf (882.56 KB)บันทึกโดย : กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
วันที่ : 13 มิถุนายน 2562
หนังสือราชการล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3