Untitled Document
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยฯ
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอให้โรงเรียนแจ้งครูผู้สอนเด็กอนุบาลที่สามารถเป็นวิทยากรและขยายผลในโรงเรียนได้ จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16-30 น. ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ทาง E-mail : songserm_prasat@hotmail.comหรือทางโทรศัพท์ 044-552349 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดังรายละเอียดแนบท้าย

เอกสารที่แนบมาด้วย
7714_หนังสือราชการ ปฐมวัย.pdf (141.64 KB) 9707_โครงการอบรมครูปฐมวัย ปปส.ภ.3 จังหวัดสุรินทร.docx (87.14 KB)บันทึกโดย : เพ็ญศรี ผลักกระโทก
วันที่ : 01 พฤษภาคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโปรแกรมอาหารกลางวัน Thai school lunch (1)
 
การอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาของนักเรียนแกนนำ (2)
 
ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (1)
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยฯ (2)
 
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
แจ้งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (3)
 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563
 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษฯ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา (1)
 
การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีครบวาระ) (2)
 
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (1)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3