สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สพป.สร.3
วันเดือนปีผู้เยี่ยมชมเบราเซอร์ระบบปฏิบัติการ
27-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
26-02-20171Chrome (1)
Windows 7 (1)
25-02-20171Chrome (1)
Linux (1)
24-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
23-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
22-02-20171Safari (1)
Mac OS X (1)
21-02-20171Safari (1)
Mac OS X (1)
20-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
19-02-20171Chrome (1)
Windows 7 (1)
18-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
17-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
16-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
15-02-20171Chrome (1)
Windows 7 (1)
14-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
13-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
12-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
11-02-20171Chrome (1)
Linux (1)
10-02-20172Safari (1)
Unknown (1)
Mac OS X (1)
Unknown (1)
09-02-20171IE (1)
Windows XP (1)
08-02-20171Chrome (1)
Linux (1)
07-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
06-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
05-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
04-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
03-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
02-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
01-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)
31-01-20171Chrome (1)
Unknown (1)
30-01-20171Chrome (1)
Windows 7 (1)
29-01-20172Unknown (2)
Unknown (2)