สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สพป.สร.3
วันเดือนปีผู้เยี่ยมชมเบราเซอร์ระบบปฏิบัติการ
29-03-20171Chrome (1)
Windows 8.1 (1)
28-03-20171Chrome (1)
Windows 8.1 (1)
27-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
26-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
25-03-20171Chrome (1)
Linux (1)
24-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
23-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
22-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
21-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
20-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
19-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
18-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
17-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
16-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
15-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
14-03-20171Chrome (1)
Windows 8.1 (1)
13-03-20172Chrome (1)
Unknown (1)
Windows 7 (1)
Unknown (1)
12-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
11-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
10-03-20171Chrome (1)
Windows 8 (1)
09-03-201721Chrome (16)
Firefox (2)
IE (1)
Safari (1)
Unknown (1)
Unknown (9)
Windows 8.1 (7)
Windows 7 (4)
Mac OS X (1)
08-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
07-03-20171Chrome (1)
Linux (1)
06-03-20171Safari (1)
Mac OS X (1)
05-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
04-03-20171Chrome (1)
Unknown (1)
03-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
02-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
01-03-20171Unknown (1)
Unknown (1)
28-02-20171Unknown (1)
Unknown (1)