สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สพป.สร.3
วันเดือนปีผู้เยี่ยมชมเบราเซอร์ระบบปฏิบัติการ
18-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
17-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
16-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
15-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
14-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
13-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
12-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
11-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
10-01-20171Chrome (1)
Unknown (1)
09-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
08-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
07-01-20174Unknown (4)
Unknown (4)
06-01-20172Unknown (2)
Unknown (2)
05-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
04-01-20172Chrome (1)
Unknown (1)
Windows 7 (1)
Unknown (1)
03-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
02-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
01-01-20171Unknown (1)
Unknown (1)
31-12-20163Unknown (3)
Unknown (3)
30-12-20165Unknown (4)
Chrome (1)
Unknown (4)
Linux (1)
29-12-20164Unknown (4)
Unknown (4)
28-12-20163Unknown (3)
Unknown (3)
27-12-20161Firefox (1)
Windows 8.1 (1)
26-12-20161Chrome (1)
Linux (1)
25-12-20161Chrome (1)
Windows 7 (1)
24-12-20161Unknown (1)
Unknown (1)
23-12-20161Unknown (1)
Unknown (1)
22-12-20161Unknown (1)
Unknown (1)
21-12-20161Unknown (1)
Unknown (1)
20-12-20161Unknown (1)
Unknown (1)