:: สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
 
  หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงานลูกเสือเขตฯ
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
ข้อมูลสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน
admin_login.php
ผู้มาเยือนลำดับที่

กำลังออนไลน์ 63 คน
 


หนังสือราชการสำนักงานลูกเสือฯ
  
 
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
บันทึก : 14 สิงหาคม 2559 | อ่าน (88)| กลุ่ม :
 
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๕๙
บันทึก : 14 สิงหาคม 2559 | อ่าน (88)| กลุ่ม :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานลูกเสือ
  
 
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
บันทึก : 14 สิงหาคม 2559 | อ่าน (179) | กลุ่ม :
 
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
บันทึก : 14 สิงหาคม 2559 | อ่าน (130) | กลุ่ม :
 
 
ดาวน์โหลดทั่วไป
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)

ภาพกิจกรรม
 
 
การประชุมสัมนาฝึกอบรมทบทวน
0 ภาพ 167 เข้าชม 0 ความเห็น
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
0 ภาพ 154 เข้าชม 0 ความเห็น
อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด
0 ภาพ 152 เข้าชม 0 ความเห็น
งานชุมลูกเสือเทิดพระเกียรติ
0 ภาพ 148 เข้าชม 0 ความเห็น
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.T.C
0 ภาพ 195 เข้าชม 0 ความเห็น
 
 
ข่าวแวดวงการศึกษาไทย
 
ข่าวการศึกษา