:: สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงานลูกเสือเขตฯ
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
ข้อมูลสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน
admin_login.php
ผู้มาเยือนลำดับที่

กำลังออนไลน์ 29 คน
 


 

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยสโมสรลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดดังไฟล์แนบบันทึกโดย : administrator
วันที่ : 14 สิงหาคม 2559