:: สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
 
  หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงานลูกเสือเขตฯ
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
ข้อมูลสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน
admin_login.php
ผู้มาเยือนลำดับที่

กำลังออนไลน์ 30 คน
 


 

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยสโมสรลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดดังไฟล์แนบบันทึกโดย : administrator
วันที่ : 14 สิงหาคม 2559