:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 65 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3  ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือสพฐ.ที่ ศธ 04006/ว 1051  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ให้แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ทราบ (รายละเอียดในไฟล์เอกสารแนบ) 

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).5101_หนังสือราชการ.pdf (3.43 MB)บันทึกโดย : นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
วันที่ : 05 กรกฏาคม 2559