:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 120 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณฯ ของคุรุสภา(หลักสูตร 3 วัน)
 

   ด้วย จุดบริการงานคุรุสภา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 3 วัน) ประจำปี 2559 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือก มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).นำส่ง-ประกาศผลการคัดเลือก (2.26 MB)บันทึกโดย : นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
วันที่ : 23 มิถุนายน 2559