:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 84 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับเด็กปฐมวัย
 

     ด้วย ชมรมครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กำหนดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับเด็กปฐมวัย(DAP: Developmentally Appropriate Practice) ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  รายละเอียดดังเอกสารแนบ


 

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).นำส่ง-กำหนดการ (2.46 MB) (2).รายชื่อผู้เข้าอบรม (48.85 KB)บันทึกโดย : นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
วันที่ : 21 มิถุนายน 2559