:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 109 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา (หลักสูตร 3 วัน)
 

    จุดบริการงานคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี  2559 โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารจากทุกสังกัด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา จำนวนเขตพื้นที่ละ 4 คน  


      ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่คุรุสภากำหนด ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ จุดบริการงานคุรุสภา กลุ่มอำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ในเวลาราชการ   


สอบถามเพิ่มเติม จุดบริการงานคุรุสภา ปฏิบัติหน้าที่ใน สพป.สุรินทร์ เขต 3  โทรศัพท์  0 4455 2257

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).นำส่ง (1.19 MB) (2).กำหนดการ (307.51 KB) (3).ขั้นตอน (156.79 KB)
(4).คส.1 + คส.2 (172.04 KB) (5).ตาราง (139.23 KB)บันทึกโดย : นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
วันที่ : 17 มิถุนายน 2559