:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 120 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูฯ
 

   จุดบริการงานคุรุสภา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูฯ   เพื่อเชิญชวนสถานศึกษาและข้าราชการในสังกัดส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2559 สามารถส่งเอกสารไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดย 1. ยื่นด้วยตนเอง 2. ยื่นทางไปรษณีย์ 3. ยื่นผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail)  หมดเขตส่งโครงการ 15 มิถุนายน 2559  รายละเอียดดังเอกสารไฟล์แนบ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).นำส่ง (990.10 KB) (2).ประกาศ (377.20 KB) (3).แบบเสนอโครงการ (266.88 KB)บันทึกโดย : นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
วันที่ : 03 มิถุนายน 2559