:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 88 คน

 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2560)
 

เรื่อง   การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2560) 


เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด


สิ่งที่ส่งมาด้วย  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ 682/2560            จำนวน 1 ชุด                        


                   ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ประชุมพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว


                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่  682/2560 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและหรือให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2560) มาเพื่อทราบและตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อคลาดเคลื่อนให้รีบแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยพลันรายละเอียดตามไฟล์ที่ส่งมาพร้อมนี้


          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).4781_คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ตค 60.pdf (1.56 MB)บันทึกโดย : นายปฏิวัติ ไชยชนะ
วันที่ : 19 ตุลาคม 2560
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.