:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 110 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

รายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานการจัดทำรายจ่ายจริงงบประมาณปี พ.ศ.2558 (OUC3) แล้ว
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3  แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จัดส่งรายงาน OUC3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  แล้ว  จำนวน 65  โรงเรียน ดังนี้


อำเภอปราสาท


1) บ้านทำนบ   2)อมรินทราวารี   3) บ้านโคกทม   4) บ้านกะดาด   5) บ้านจรูกแขวะ   6) บ้านการกระบือ   7)นิคมสร้างตนเองฯ 3    8) บ้านโชคนาสาม   9) บ้านมะเมียง   10) บ้านถนนหักฯ    11) บ้านกำไสจาน    12) บ้านสะพานหัน    13) บ้านทุ่งมนฯ     14) บ้านอำปึลกง    15) บ้านพลวงฯ    16) นิคมสร้างตนเองฯ 1   17) สุวรรณาคารสงเคราะห์    18) บ้านลังโกม


อำเภอกาบเชิง


19) เพียงหลวงฯ 8     20) บ้านหนองโยโคกปืด   21) เรืองเจริญพัฒนา     22) บ้านสกล    23) บ้านตะเคียน     24) ประชาสามัคคี


อำเภอสังขะ


25) บ้านโนนสบาย    26) บ้านโตงน้อย    27) ดมวิทยาคาร    28) บ้านเถกิง    29) บ้านขนาดมอญ     30) บ้านปวงตึก     31) บ้านห้วยสิงห์    32) บ้านคะนา     33) บ้านชำเบง    34) บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม    35) บ้านไทยสมบูรณ์ฯ     36) บ้านศาลาสามัคคี     37) บ้านกระสัง     38) สังขะวิทยาคม


อำเภอบัวเชด


39) บ้านจรัส    40) บ้านตาวัง   41) บ้านหนองเหล็กฯ    42) บ้านสน    43) บ้านสำเภาลูน    44) บ้านไทยเดิม    45) บ้านสวาท    46) บ้านอาโพน    47) บ้านสะแร


อำเภอพนมดงรัก


48) บ้านโคกกลาง    49) บ้านโคกโบสถ์    50) บ้านโคกกรม    51) บ้านตาลวก    52) บ้านตาเมียง    53) บ้านหนองคันนา    54) บ้านอำปึล


อำเภอศรีณรงค์


55) บ้านตะโนน    56) บ้านสำโรง    57) บ้านพะเนาว์    58) บ้านละมงค์     59) บ้านตรวจ    60) บ้านโนนทอง    61) บ้านเกาะตรวจ    62) บ้านน้อย   63) บ้านกล้วย   64) วิทยาราษฎร์นุกูล    65) บ้านหนองแวง


ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงาน เร่งจัดทำและรายงานภายในวันที่ 5  เมษายน  2559  ให้จงได้ เพื่อจักได้รวบรวมรายงานส่ง สพฐ. ต่อไป  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ชลกนก โถแพงจันทร์

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).5409_school_ouc3.xls (39.50 KB)บันทึกโดย : นางชลกนก โถแพงจันทร์
วันที่ : 04 เมษายน 2559