:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 32 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 

ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดำเนินการจัดทำโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  โดยให้ดำเนินการกรอกข้อมูลข้าราชการ ณ วันที่  1  ตุลาคม  2558   สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง  ตรวจสอบและกรอกข้อมูลตั้งฐานเพื่อการเบิกจ่ายสำหรับส่วนราชการที่เตรียมเข้าสู่โครงการจ่ายตรงเงินเดือนดังกล่าว  โดยให้กรอกเป็นไฟล์ EXCEL  ส่งกลับข้อมูลทาง Email : personel.surinpeaso3@gmail.com ภายในวันที่ 30  มีนาคม  2559

1. ชื่อ – สกุล  ภาษาไทย  2. ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ  3. วันที่มีผลเงินประจำตำแหน่ง/วิชาการ/วิทยฐานะมีผล  4. วันที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง/วิชาการ/วิทยฐานะมีผล  5. วันที่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษมีผล 6.วันเดือนปีเกิด 7. วันเดือนปีบรรจุ 8. สัญชาติ 9. เชื้อชาติ 10. ศาสนา 11. สถานภาพ ให้ระบุ โสด สมรส หย่า หม้าย 12.การลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ ให้ระบุ  เคย  หรือไม่เคย 13. การลาอุปสมบท  ให้ระบุ  เคย  หรือไม่เคย

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).4283_แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูล.xlsx (448.75 KB)บันทึกโดย : นฤมล
วันที่ : 29 มีนาคม 2559