:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 52 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
 











การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด


                   ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนข้าราชการ /ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ และอัตราเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560  โดยให้กรอกข้อมูลลงในแบบบำเหน็จ 1 - 4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำแบบบำเหน็จ1-4 ไปตรวจสอบและยืนยันยอด ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันที่ 4 - 6 กันยายน 2560 ตามปฏิทินที่ส่งมาพร้อมนี้ 


                    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).8128_หนังสือแจ้งนับตัว 1 ก.ย.60pdf.pdf (296.27 KB) (2).7097_แบบบำเหน็จ 1- 4.xlsx (20.12 KB)



บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 28 สิงหาคม 2560
   
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.