:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 122 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติครม.
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอแจ้งข้อราชการของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ว่า "กรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบในหลักการสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดแล้ว หากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักจะต้องจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติหรือเห็นชอบในหลักการไว้ โดยไม่ต้องนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายอีก" บันทึกโดย : กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
วันที่ : 18 มีนาคม 2559