:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 87 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2016"
 

    ด้วย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  ได้ดำเนินโครงการ   "Thailand ICT Youth Challenge 2016" โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกได้อย่างเต็มที่  ซึ่งผลงานที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  โดยแบ่งการประกวดเป็น  3  ระดับ  กำหนดให้ใน 1 ทีม มีนักเรียนไม่เกิน 2 คน พร้อมครูที่ปรึกษา จำนวน 1 คน  และกำหนดหัวข้อในการประกวดดังนี้


      1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ หัวข้อ "วิถีโลก วิถีไทย อย่างไรถึงยั่งยืน" จำนวน 15 สไลด์


      2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "เมื่อดิจิทัลครองโลก"  ความยาวไม่เกิน 3 นาที


     3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ส่งผลงานเข้าประกวดเป็น Mobile Application 3 หมวด ดังนี้  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการเรียนรู้ การศึกษา และเสริมสร้างเศรษฐกิจ ลงทุน ท่องเที่ยว


ทั้งนี้สามารถติดต่อประสานงานเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โดยตรงที่  นางสาวธัญญา  สิมมาวัตร  โทร. 02 66107750 ต่อ 225 หรือ 086 3394652  และ  www.thictyouth.comบันทึกโดย : นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
วันที่ : 14 มีนาคม 2559