:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 60 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 (กลุ่มบริหารเงินการเงินและสินทรัพย์) ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัดทุกคน คำนวณภาษี ตาม แบบ ล.ย.01 เพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559 เป็นรายเดือน โดยให้นำส่ง แบบ ล.ย.01 ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ทุกคน พร้อมแบบสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559


หากข้าราชการท่่านใด หรือโรงเรียนใดไม่ส่ง ภายในระยะเวลาดังกล่าว สพป.สุรินทร์ เขต 3 จะเป็นคำนวณ แบบ ลย.01 ให้ และหักภาษีตามจริง ที่คำนวณ ได้ ซึ่งอาจจะทำให้ภาษี ณ ที่จ่ายสูงกว่าที่ข้าราชการคำนวณเอง


ทั้งนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้จัดทำ file EXCEL เพื่อช่วยคำนวณ แบบ ลย.01 โดยให้กรอกข้อมูล ใน File EXCEL เฉพาะ ช่อง สีเทา กรอบแดง เท่านั้น  และพิมพ์รวบรวมส่งได้ทันที หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 044-551374 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).5823_SCAN_20160311_092826002.pdf (780.28 KB) (2).7816_ลย01-1.xls (70.50 KB)บันทึกโดย : นาวิน อินทรโคตร
วันที่ : 11 มีนาคม 2559