:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 36 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการฯ ตามมาตรา 38 ค(2)
 

    แจ้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบครึ่งปีที่แล้วมา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 ) ตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้  และให้ใส่ผู้ประเมินเป็น นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 และให้ลงชื่อในช่อง ผู้รับการประเมิน ให้เรียบร้อย เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้ นำส่งผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มและให้ผอ.กลุ่มรวบรวมส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559  เพื่อจะได้ใช้เป็นเอกสาร ให้ผอ.สพป.ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบ ครั้งที่ 1 ต่อไป

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).8593_หน้าแบบสรุปผล..[1].doc (52.50 KB) (2).5569_แบบสรุปผลการประเมิน(1).xls (45.50 KB) (3).857_ตัวชี้วัด..(1).xls (84.50 KB)
(4).7562_ประเมินสมรรถนะหลัก สำหรับเจ้าหน้าที่ 5 ข้อ.xls (78.00 KB) (5).8558_ประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง เลือก 3 ข้อ.xls (159.50 KB) (6).7277_หนังสือแจ้งกลุ่ม.pdf (421.17 KB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 04 มีนาคม 2559