:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 20 พฤศจิกายน 2560 ]: ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 22 พ.ย. 60<-->[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 46 คน
 ยังไม่ยืนยันสถานะ [1]ราย
มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
 สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2560
 

         ด้วย สพฐ. มีความประสงค์จะจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2560  เพื่อใช้ในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดทำปริมาณงานของสถานศึกษาและคำนวณอัตรากำลังครูปีการศึกษา 2560  ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นรายโรงเรียน โดยจำแนกตามประเภทสถานศึกษา ความต้องการครูของโรงเรียนตามสาขาวิชาที่ขาด(เท่ากับจำนวนครูที่ขาด) และจำนวนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559  ที่สอนในแต่ละสาขาวิชา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 (อ้างอิงข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center : DMC) เพื่อประมวลผลในภาพรวม

         การนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง  ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม  โดยดาวน์โหลดข้อมูลที่เว็บไซต์และจัดส่งข้อมูลเบื้องต้นทาง email : personel.surinpeaso3@gmail.com ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมแผ่นดิสเก็ตบันทึกข้อมูล ภายในวันที่ 28  มิถุนายน 2559  เพื่อจัดทำข้อมูลรายงานให้ สพฐ.ต่อไป

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).5928_หนังสือแจ้งสถานศึกษา.pdf (214.40 KB) (2).5614_คำอธิบายการกรอกข้อมูล.pdf (23.06 KB) (3).4793_10 มิ.ย.2560(รวมอนุบาล3ขวบ).pdf (203.77 KB)
(4).9914_เกณฑ์ ก.ค.ศ..pdf (63.72 KB) (5).912_แบบโรงเรียนปี 2560.xlsx (63.01 KB) (6).1908_แบบรายงานข้อมูลการสอน.pdf (21.86 KB)บันทึกโดย : นฤมล
วันที่ : 22 มิถุนายน 2560
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.