:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 74 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 3 )
 


 

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2560
 

         ด้วย สพฐ. มีความประสงค์จะจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2560  เพื่อใช้ในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดทำปริมาณงานของสถานศึกษาและคำนวณอัตรากำลังครูปีการศึกษา 2560  ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นรายโรงเรียน โดยจำแนกตามประเภทสถานศึกษา ความต้องการครูของโรงเรียนตามสาขาวิชาที่ขาด(เท่ากับจำนวนครูที่ขาด) และจำนวนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559  ที่สอนในแต่ละสาขาวิชา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 (อ้างอิงข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center : DMC) เพื่อประมวลผลในภาพรวม

         การนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง  ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม  โดยดาวน์โหลดข้อมูลที่เว็บไซต์และจัดส่งข้อมูลเบื้องต้นทาง email : personel.surinpeaso3@gmail.com ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมแผ่นดิสเก็ตบันทึกข้อมูล ภายในวันที่ 28  มิถุนายน 2559  เพื่อจัดทำข้อมูลรายงานให้ สพฐ.ต่อไป

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).5928_หนังสือแจ้งสถานศึกษา.pdf (214.40 KB) (2).5614_คำอธิบายการกรอกข้อมูล.pdf (23.06 KB) (3).3108_10 มิ.ย.2560(รวมอนุบาล3ขวบ).pdf (205.20 KB)
(4).9914_เกณฑ์ ก.ค.ศ..pdf (63.72 KB) (5).912_แบบโรงเรียนปี 2560.xlsx (63.01 KB) (6).1908_แบบรายงานข้อมูลการสอน.pdf (21.86 KB)บันทึกโดย : นฤมล
วันที่ : 22 มิถุนายน 2560