:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 119 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

โครงการหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559
 

ด้วย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ จัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่จังหวัดสุรินทร์ กำหนดการใหบริการทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอปราสาท เพื่อให้บริการด้านประกันสังคมแก่ประชาชน ดังนี้ 


1. รับชำระเงินสมทบสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน
2. รับคำขอรับประโยชน์ทดแทนและรับแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
3. รับคำขอบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล
4. รับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40
5. รับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
6. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).1 (464.61 KB)บันทึกโดย : กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
วันที่ : 26 มกราคม 2559