:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 41 คน

 การแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย
 

1.ส่งเฉพาะผลงานนักเรียน ได้แก่ 1)การคัดลายมือ 2)การเขียนเรียงความ 3)การแต่งคำประพันธ์ โดยส่งผลงานนักเรียนไปยัง สพป.สุรินทร์ เขต ๓  ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐


2.เครือข่ายการจัดการศึกษาส่งตัวแทน เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต ๓  ได้แก่รายการ 1)การเขียนตามคำบอก  2)การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA 

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).การแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย (571.60 KB) (2).รายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทย (193.88 KB)บันทึกโดย : จิราพร ศิริโฉม
วันที่ : 09 มิถุนายน 2560
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.