:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 104 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

โครงการแข่งขันวาดภาพนานาชาติ ครั้งที่ 2
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้จัดกิจกรรมแข่งขันวาดภาพนานาชาติ ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาศิลปะการวาดภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการนำเสนองานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมคิดร่วมอนุรักษ์งานด้านศิลปะ  และเพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินสมัครเล่นเข้าสู่มืออาชีพสากลโลก

จึงขอเรียนเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพนานาชาติครั้งที่ ๒  ในวันอังคาร ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙    หากมีความประสงค์จะเข้าเข้าร่วมโครงการให้ติดต่อกลับมาทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ดังรายละเอียดที่แนบ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).1187_รายละเอียดการแข่งขัน - Copy.pdf (149.80 KB) (2).156_ใบสมัคร - Copy.pdf (161.95 KB)บันทึกโดย : นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
วันที่ : 07 มกราคม 2559