:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 62 คน

 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)
 

  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กำหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่(A.T.C.) ระหว่างวันที่  ๘-๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์  ในการนี้  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ รายงานตัวเข้ารับการอบรม ในวันที่  ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  และนำสำเนาหนังสือสำคัญผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น มายื่นในวันรายงานตัวบันทึกโดย : นิตยา ธรรมนาม
วันที่ : 05 พฤษภาคม 2560
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.