:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 123 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3
 

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเดิมมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการย้ายข้าราชการครูฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในคราวประชุมครั้งที่ 32/2558  เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2558  จึงมีมติประกาศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พ.ศ.2558 รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).8683_หลักเกณฑ์การย้าย 2558.pdf (162.63 KB)บันทึกโดย : นฤมล
วันที่ : 30 ธันวาคม 2558