:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 84 คน
 ยังไม่ยืนยันสถานะ [1]ราย มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 4 )
 


 

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  2  หลักสูตร  ดังนี้

1. หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติจำนวน  2  รุ่น ๆ ละ 270 คน  รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2559 รุ่นที่ 2 อบรม วันที่  26-29 เมษายน 2559

2. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย หรือเขียนตอบตามแนวทดสอบระดับนานาชาติ เปิด 1 รุ่น อบรมวันที่  10-13 พฤษภาคม 2559

ให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา  http://bet.obec.go.th ภายในวันที่  29  มกราคม 2559  และประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559 (ค่าใช้จ่ายสำนักทดสอบเป็นผู้รับผิดชอบ)  บันทึกโดย : นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
วันที่ : 18 ธันวาคม 2558