:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 99 คน

 การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  2  หลักสูตร  ดังนี้

1. หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติจำนวน  2  รุ่น ๆ ละ 270 คน  รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2559 รุ่นที่ 2 อบรม วันที่  26-29 เมษายน 2559

2. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย หรือเขียนตอบตามแนวทดสอบระดับนานาชาติ เปิด 1 รุ่น อบรมวันที่  10-13 พฤษภาคม 2559

ให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา  http://bet.obec.go.th ภายในวันที่  29  มกราคม 2559  และประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559 (ค่าใช้จ่ายสำนักทดสอบเป็นผู้รับผิดชอบ)  บันทึกโดย : นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
วันที่ : 18 ธันวาคม 2558
   
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.