:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 106 คน

 การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2559
 

เรียน  ผอ.โรงเรียนในสังกัด 


           ให้โรงเรียนดำเนินการสำรวจข้าราชการ พนักงานราชการ ที่จะขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2559 โดยให้ดำเนินการตามรายละเอียดในหนังสือที่แจ้งมาพร้อมนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 4  มกราคม 2559 เพื่อจะได้รวบรวมส่ง สัสดีจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป


 

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).9604_หนังสือแจ้งขอยกเว้นทหาร 2559.pdf (467.48 KB) (2).601_แบบขอยกเว้นทหาร.doc (39.00 KB) (3).3043_บัญชียกเว้นทหาร.xlsx (11.73 KB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 16 ธันวาคม 2558
   
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.