:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 56 คน

 แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ประจำปี 2557
 

            เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 


                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 ( 5 ธันวาคม 2557 ) เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอขอในปีต่อไป

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).260_รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ 5 ธ.ค. 2557 (1).pdf (622.54 KB) (2).226_รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ 5 ธ.ค.57 (2).pdf (633.58 KB) (3).2250_รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ 5 ธ.ค.57 (3).pdf (616.87 KB)
(4).2219_รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ 5 ธ.ค.57 (4).pdf (624.52 KB) (5).3216_รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ 5 ธ.ค.57 (5).pdf (622.39 KB) (6).158_รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ 5 ธ.ค.57 (6).pdf (601.40 KB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 11 ธันวาคม 2558
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.