:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 90 คน
 ยังไม่ยืนยันสถานะ [1]ราย มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 4 )
 


 

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559
 

       เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด


                         ให้ดำเนินสำรวจข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559 โดยให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเสนอขอฯที่แนบมาพร้อมนี้ และให้ดำเนินกากรอกข้อมูลลงในแบบต่างๆและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน  และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวมเอกสารส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 21  ธันวาคม 2558 ให้จงได้  เพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวมส่ง สพฐต่อไป

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).2933_แบบร.ร.1(รายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2559).doc (32.00 KB) (2).6193_แบบเสนอขอเครื่องราชฯ ต่างๆ 59.xls (152.00 KB) (3).3204_หนังสือแจ้งขอเครื่องราช 59.pdf (473.17 KB)
(4).5197_แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2557 - Copy - Copy.pdf (191.58 KB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 06 ธันวาคม 2558