:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 104 คน

 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559
 

       เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด


                         ให้ดำเนินสำรวจข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559 โดยให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเสนอขอฯที่แนบมาพร้อมนี้ และให้ดำเนินกากรอกข้อมูลลงในแบบต่างๆและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน  และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวมเอกสารส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 21  ธันวาคม 2558 ให้จงได้  เพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวมส่ง สพฐต่อไป

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).2933_แบบร.ร.1(รายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2559).doc (32.00 KB) (2).6193_แบบเสนอขอเครื่องราชฯ ต่างๆ 59.xls (152.00 KB) (3).3204_หนังสือแจ้งขอเครื่องราช 59.pdf (473.17 KB)
(4).5197_แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2557 - Copy - Copy.pdf (191.58 KB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 06 ธันวาคม 2558
   
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.