:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 93 คน
 ยังไม่ยืนยันสถานะ [1]ราย มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 4 )
 


 

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่ประสบปัญหาการขาดแคลน โดยการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561)  และเพื่อให้เกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษา จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด นั้น


           การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีคำสั่งย้ายบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรใหม่ ดังรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอให้สถานศึกษาแจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบเพื่อมอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย พร้อมสรุปวันลาและประเมินผลการปฏิบัติงาน  แล้วส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรใหม่ ภายในวันที่  15  ธันวาคม  2558

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).data_59225922.pdf (812.33 KB)บันทึกโดย : นฤมล
วันที่ : 03 ธันวาคม 2558