:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 104 คน

 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่ประสบปัญหาการขาดแคลน โดยการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561)  และเพื่อให้เกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษา จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด นั้น


           การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีคำสั่งย้ายบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรใหม่ ดังรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอให้สถานศึกษาแจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบเพื่อมอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย พร้อมสรุปวันลาและประเมินผลการปฏิบัติงาน  แล้วส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรใหม่ ภายในวันที่  15  ธันวาคม  2558

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).data_59225922.pdf (812.33 KB)บันทึกโดย : นฤมล
วันที่ : 03 ธันวาคม 2558
   
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.