:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 28 คน

 การประชุมลูกจ้างประจำและประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558
 

ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จะดำเนินการประชุมลูกจ้างประจำและประชุมใหญ่ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงให้ลูกจ้างประจำในสังกัดที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).data_96279627.pdf (3.64 MB)บันทึกโดย : น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
วันที่ : 03 ธันวาคม 2558
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.