:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 69 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่1(1เม.ย60)
 

      เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 


                        ให้โรงเรียนดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2560 ) รายละเอียดเอกสารตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้   เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้วนำส่ง ประธานเครือข่าย ภายในวันที่ 24  มีนาคม 2560 


                         จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).1628_หนังสือแจ้งโรงเรียนเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.60.pdf (188.40 KB) (2).2625_แนวปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf (94.59 KB) (3).4618_บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนตามพ.ร.บเงินเดือน(ฉบับที่3)พ.ศ2558.pdf (998.63 KB)
(4).6611_แบบประเมินครู 500.pdf (272.50 KB) (5).7607_สิงที่ส่งมาด้วย 5(แบบประเมินลูกจ้างประจำ).doc (75.00 KB) (6).7888_กฎ ก.ค.ศ.2550.pdf (124.54 KB)
(7).9881_แนวปฏิบัติ สพฐ.2551.doc (684.50 KB) (8).7539_สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (บัญชีหมายเลข 2-4 เอกสารหมายเลข 2ทับ 2 )ส่งโรงเรียน.xls (119.50 KB) (9).8535_ประกาศ ก.ศ.จ.ครู.pdf (4.40 MB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 10 มีนาคม 2560